Välkommen

Jag jobbar med webbutveckling och datorsupport som egen företagare.

En hemsida kan vara en presentation för ditt företag, en personlig blogg, en plattform att göra din röst hörd eller sprida kunskap om något som du är intresserad av. Det kan även vara en webbapplikation, eller en webbapp för användning i smartphones.

Dagens yoga

Reclined split (Supta Trivikramasana)
Elephant Trunk Pose (Eka Hasta Bhujasana)
Horse face pose (Vatayanasana)
Standing forward fold (Uttanasana)
Flying pigeon (Eka Pada Galavasana)
Half Moon Pose (Ardha Chandrasana)
Gate pose (Parighasana)
Firefly (Tittibhasana)


Mission today

Day ⓵ of #AJourneyToSplits - Suptapadangustasana (Reclining hand-to-big-toe)
Day ④ of #ArmBalanceBonanza - Elephant Trunk
Day ❹ of #WelcomeMoonAsanas - 🌔 Goddess pose