Välkommen

Jag jobbar med webbutveckling och datorsupport som egen företagare.

En hemsida kan vara en presentation för ditt företag, en personlig blogg, en plattform att göra din röst hörd eller sprida kunskap om något som du är intresserad av. Det kan även vara en webbapplikation, eller en webbapp för användning i smartphones.

Dagens yoga

Trikonasana (Triangle pose)
Knee Warrior 3 (Manipura Samajjana)
Cobra pose (Bhujangasana)
Headstand (Sirsasana)
Boatpose (Navasana)
Supine twist (Jathara Parivartanasana )


Mission today

Day ❷ of #GroundingWithDrishti - Urdhva drishti: revolved widelegged forward fold
Day ⑨ of #FlexyHipsAndHammies - Splits
Day Ⅰ of #Yogaforallsenses2 - Root Chakra - Red 🌶
Day ❸ of #GroundingWithDrishti - Angushtamadhye drishti: triangle pose
Day ⑩ of #FlexyHipsAndHammies - Foot to armpit or Padmasana
Day Ⅱ of #Yogaforallsenses2 - Sacral Chakra - Orange 🍊