Välkommen

Jag jobbar med webbutveckling och datorsupport som egen företagare.

En hemsida kan vara en presentation för ditt företag, en personlig blogg, en plattform att göra din röst hörd eller sprida kunskap om något som du är intresserad av. Det kan även vara en webbapplikation, eller en webbapp för användning i smartphones.

Dagens yoga

Fallen Dancer
Dolphin pose (Ardha Pincha Mayurasana)
Yogis choice
Camel pose (Ustrasana)
Goddess pose (Utkata Konasana)
Krounchasana (Heron pose)
Mukta Hasta Sirsasana (Free Hands Headstand)


Mission today

Day ③ of #SummerBreezeYoga - Firefly Pose
Day ❸ of #BendsAndFoldsWithWerk - Wheel pose
Day ④ of #SummerBreezeYoga - Dancer's Pose
Day ❻ of #FunkySummerYogachallenge - dancer
Day ❹ of #BendsAndFoldsWithWerk - 3 legged downward facing dog
Day ⑤ of #SummerBreezeYoga - Dolphin Pose