Välkommen

Jag jobbar med webbutveckling och datorsupport som egen företagare.

En hemsida kan vara en presentation för ditt företag, en personlig blogg, en plattform att göra din röst hörd eller sprida kunskap om något som du är intresserad av. Det kan även vara en webbapplikation, eller en webbapp för användning i smartphones.

Dagens yoga

Seated Forward Fold (Paschimottanasana)
Eka Pada Koundinyasana 2 (Pose Dedicated to the Sage Koundinya II)
Revolved wide-legged forward fold (Parivrtta Prasarita Padottanasana)
Standing split (Urdhva Prasarita Eka Padasana)
Cobra pose (Bhujangasana)
Trikonasana (Triangle pose)
Knee Warrior 3 (Manipura Samajjana)


Mission today

Day ⑦ of #FlexyHipsAndHammies - Shiva or Visvamitrasana
Day ❶ of #GroundingWithDrishti - Padayoragrai drishti: paschimottanasana
Day ⑧ of #FlexyHipsAndHammies - EPK 2