Tips

Artiklar om Tips.

Loopa objekt i JavaScript

Så här loopar ni objekt i JavaScript, ”data” är objektet. for(var key in data) {     if(data.hasOwnProperty(key)) {         // do whatever with key and data[key]     } }

Sök dubbletter med mySQL

Så här söker man efter dubbletter med mySQL: SELECT email, count( * ) FROM `people` GROUP BY email HAVING count( * ) >1 ORDER BY `count(*)` DESC Exemplet gäller dubbletter i fältet ”email” i tabellen ”people”

Ett litet Facebook-hack

Ett irriterande brist med Facebook är att man inte får någon notifiering ifall någon gillar eller kommenterar en av dina kommentarer på en sida. Och att hitta innehållet som man varit med och diskuterat manuellt blir fort en pina. Och … Läs mer

Objektorientering i JS

Som i princip alla moderna språk stödjer JavaScript objektorientering. Enligt min mening ska man objektifiera så mycket som möjligt. Det är egentligen inte svårare att köra med objekt än utan, snarare blir koden lättare att överskåda och framförallt lättare att … Läs mer

Sex viktiga tillägg till Firefox

Här är de sex viktigaste tilläggen till Firefox Adblock Plus Smidigt för att välja bort distraherande och batterislukande innehåll. BetterPrivacy (ej längre aktuell) Gör det möjligt att rensa bort sk LSO (Flash cookies). Dessa cookies kan inte tas bort med … Läs mer