Välkommen

Jag jobbar med webbutveckling och datorsupport som egen företagare.

Jag kombinerar mitt liv som entreprenör med yoga och eftersträvar kontinuerlig förbättring.

Welcome

I work with web development and tech support as an independent contractor.

I combine my life as entrepreneur with yoga, and focus on improving day by day.

Sidecrow with straight legs. Also known as Side crow with straight legs.

Dwi Pada Koundinyasana (Straight legs sidecrow)