Välkommen

Jag jobbar med webbutveckling och datorsupport som egen företagare.

Jag kombinerar mitt liv som entreprenör med yoga och eftersträvar kontinuerlig förbättring.

Welcome

I work with web development and tech support as an independent contractor.

I combine my life as entrepreneur with yoga, and focus on improving day by day.