Slumpad bild från mapp

För att få slumpmässig bild från mapp är det tillägget cc_random_image (2.0.0) som gäller, mer pålitligt än wag_randomimage (1.3.1)

Skriv följande i constants:

random_path = fileadmin/bilder/vinjetter/

och följande i setup:

temp.randomImg = USER_INT
temp.randomImg {
  userFunc = tx_ccrandomimage_pi1->main
  path = {$random_path}
  fileExt = jpg,jpeg,gif,png
  renderObj = COA
  renderObj {
    10 = IMAGE
    10.file = ###FILE_1###
  }
}
lib.randomimage < temp.randomImg

lib.randomimage är sedan åtkomlig via ex TemplaVoila

Publicerat av Lukas Mattsson

Yogi and developer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *