Skala om alla bilder i en mapp

Med ett bra CMS är det en självklarhet att man kan ladda upp bilder med i princip vilken upplösning som helst, och att dom skalas ner till lämplig storlek. Men om man har många högupplösta bilder kommer man inte ifrån stora krav på utrymme och ökade krav på cpu och minne vid omskalning.
Därför kan det vara lämpligt med ett kommando som låt säga skalar om alla jpg-filer större än 1000k till högst 1280×1024, alltså skala inte upp bilder med lägre upplösning.

Kör följande kommando i rotmappen för innehåll (fileadmin om man kör Typo3)

find . -name '*.jpg' -size +1000k -exec mogrify -resize '1280x1024>' {} ;

Upprepa för andra filtillägg, inklusive versalvarianter.

Publicerat av Lukas Mattsson

Yogi and developer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.