Fler imagemagick-snippor

Konvertera alla cmyk till rgb, jpeg i cmyk tar större plats och funkar inte i IE7:
find . -name ’*.jpeg’ -exec mogrify -colorspace RGB {} ;

Wipa färgprofiler, kan ta STOR plats
find . -name ’*.jpeg’ -exec mogrify -strip {} ;

Publicerat av Lukas Mattsson

Yogi and developer