En köpfri dag i morgon

I morgon är det en köpfri dag. Själv ser jag dagen som en manifestation för negativ ekonomisk frihet. Men vad är då negativ ekonomisk frihet?

Förutom att skilja på social och ekonomisk frihet bör man skilja på positiv och negativ frihet. ”Negativ” betyder i det här fallet inte ”dålig” eller ”frånvarande”, utan syftar på frihet från tvång. Positiv frihet är friheten till sammanhang och saker.
Exempelvis är det en positiv frihet att man får gå med i suspekta religiösa sammanslutningar, och en negativ frihet att slippa trakasseras av dessa.

Jag värdesätter ekonomisk frihet. Såväl positiv frihet (t ex att få köpa vad man vill) och negativ frihet (t ex att få välja att avstå konsumtion).

Förhoppningsvis kan en köpfri dag bli en värdefull paus i mångas liv, där man reflekterar över sina vanor, och tänker efter vad man kan förbättra. Precis som en kaffepaus kan göra att du får nya idéer som gör att du kan jobba mer effektivt kan en köpfri dag ge dig inspiration till smartare, mer genomtänkt och trivsam konsumtion. Alltför många konsumerar över sina tillgångar, och kräver sedan att pappa staten ställer upp. Det handlar inte nödvändigtvis om traditionella köp över disk – det kan lika gärna handla om t ex telefonförsäljning.

Publicerat av Lukas Mattsson

Yogi and developer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *