Växla mellan skärmar med Nvidia

Om man har ett ATI-kort är det lätt att ställa in ett snabbkommando (hotkey) för att växla mellan olika skärmkonfigurationer. T ex Win+2 eller ctrl+alt+2 för att enbart använda skärm nummer 2. Men hur gör man om man har ett Nvidia-kort?

Det går att ändra skärmkonfiguration med kommandon, som man lägga in som genvägar, bat-filer eller knyta till snabbkommandon mha AutoHotkey.

Exempel:

  • DVI-skärm #1: rundll32.exe NvCpl.dll,dtcfg setview 0 standard DA,,Hide
  • DVI-skärm #2: rundll32.exe NvCpl.dll,dtcfg setview 0 standard DB,,Hide

Ett AutoHotkey-skript för att välja skärm #1 med win+1 och skärm #2 med win+2:

#1::
Run rundll32.exe NvCpl.dll`,dtcfg setview 0 standard DB,,Hide
return

#2::
Run rundll32.exe NvCpl.dll`,dtcfg setview 0 standard DA,,Hide
return

Publicerat av Lukas Mattsson

Yogi and developer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *