Sortera om WordPress-poster med sql-hack

Ett snabbt sätt att sortera om WordPress-inlägg:

UPDATE wp_posts SET post_date = FROM_UNIXTIME(1274703000-id*3600), post_date_gmt = FROM_UNIXTIME(1274703000-7200-id*3600)

Publicerat av Lukas Mattsson

Yogi and developer