Variabeltilldelning i typoscript

LOAD_REGISTER kan användas när man vill tilldela ett värde som ”bara borde gå” i TypoScript. T ex när man har ett objekt av typen TEXT eller COA och behöver dess värde som en sträng. T ex så funkar det inte att skriva stdWrap.if.isFalse = temp.seasons om du vill att det aktuella objektet bara ska visas …