Variabeltilldelning i typoscript

LOAD_REGISTER kan användas när man vill tilldela ett värde som ”bara borde gå” i TypoScript. T ex när man har ett objekt av typen TEXT eller COA och behöver dess värde som en sträng.

T ex så funkar det inte att skriva stdWrap.if.isFalse = temp.seasons om du vill att det aktuella objektet bara ska visas om temp.seasons är tomt. Och alternativet stdWrap.if.isFalse < temp.seasons som rent intuitivt borde funka gör det heller inte. Det är här LOAD_REGISTER kommer in i bilden. I nedanstående exempel ska TemplaVoila bara visa aktuellt innehåll om alla fyra andra fält är tomma. Då behöver man använda if.isFalse som tar strängar/stdWrap.

RESTORE_REGISTER är inte alltid nödvändigt, men om värdet inte ska användas på andra platser är det god stil att använda det för att avsluta LOAD_REGISTER.

temp.seasons = COA
temp.seasons {
 1 = TEXT
 1.field = field_winter
 2 = TEXT
 2.field = field_spring
 3 = TEXT
 3.field = field_summer
 4 = TEXT
 4.field = field_autumn
}
5 = LOAD_REGISTER
5 {
  seasons.cObject < temp.seasons
}
10= RECORDS
10 {
 source.current=1
 tables = tt_content
 stdWrap.if.isFalse.data = register:seasons
}
15 = RESTORE_REGISTER

Publicerat av Lukas Mattsson

Yogi and developer