Objektorientering i JS

Som i princip alla moderna språk stödjer JavaScript objektorientering. Enligt min mening ska man objektifiera så mycket som möjligt. Det är egentligen inte svårare att köra med objekt än utan, snarare blir koden lättare att överskåda och framförallt lättare att fortsätta utveckla senare. Här är ett grundexempel som t ex kan vara en del av ett program för att generera avatarer, innehållandes objekt för ”body” och ”bone”:

function Body() {
    this.parent = false;
    this.type = 'body';
    this.add_bone = function() {
        bone = new Bone();
        bone.parent = this;
        return bone;
    }
}
function Bone() {
    this.type = 'bone'
    this.add_bone = function() {
        bone = new Bone();
        bone.parent = this;
        return bone;
    }
}

Ovanstående är givetvis inget komplett exempel, utan visar bara hur man deklarerar variabler och funktioner inuti objekt. Varje ben kan ha flera barnobjekt, och man kommer enkelt åt ovanstående objekt med variabeln ”parent”.

Publicerat av Lukas Mattsson

Yogi and developer