Blob

Du har tre punkter. Då har du också ett område där det sammanlagda avståndet till punkterna är mindre än A. Med en punkt har du en cirkel, och med två blir det en ellips. Men om man har fler än två?

Med hjälp av pixelmanipulation med HTML5 Canvas fick jag ett svar. Dock nöjde jag mig inte riktigt med det, utan testade att låta de tre punkterna animeras och ha lite roligare färger än A för området och B för allt utanför.

Blob-demo

Demot är dock inte optimerat för prestanda, och är troligen långsamt på de flesta smartphones.

Publicerat av Lukas Mattsson

Yogi and developer