City of WordPress

City of WordPress är ett WordPress-plugin för att visa din City of Heroes-karaktär som en widget. Pluginet hämtar data från tjänsten City Info Tracker. Konfigurationen sker från widget-panelen och består i att ange CIT-nyckeln som du hittar på cit.cohtitan.com/manage/feeds och en lista där man väljer vilken hjälte som ska visas som standard.
Pluginet stödjer även att man åsidosätter aktiv hjälte på utvalda poster och sidor, genom att ange hero-character-id under ”egna fält”.

City of WordPress is a WordPress plugin to show your City of Heroes character as a widget. The plugin retrieves data from the City Info Tracker service. The configuration is done from the widget panel and consists of entering the CIT key that you find on cit.cohtitan.com/manage/feeds and a list where you choose which hero is shown by default.
The plugin also supports overriding the active hero on selected items and pages, by specifying hero-character-id in ”Custom Fields”.

City of WordPress v0.2

Publicerat av Lukas Mattsson

Yogi and developer