Sök dubbletter med mySQL

Så här söker man efter dubbletter med mySQL:

SELECT email, count( * )
FROM `people`
GROUP BY email
HAVING count( * ) >1
ORDER BY `count(*)` DESC

Exemplet gäller dubbletter i fältet ”email” i tabellen ”people”

Publicerat av Lukas Mattsson

Yogi and developer