SnailDay, flexboxar och framtidens webb

Om svaret är ”flexbox” så har du ställt en bra fråga.

I över ett decennium har webbutvecklare på klientsidan brottats med till synes enkla designproblem som varit onödigt komplicerade. T ex vertikal centrering, kolumnlayouter där alla kolumner får höjd efter den med längst innehåll, sidfot som ligger fixerad vid botten men som skrollar om sidan är högre än fönstret…

Det och mycket annat går att lösa med flexboxar, och samtliga webbläsare har stabilt stöd för det i någorlunda aktuella versioner.

SnailDay kalendervyUnder hösten 2014 var jag med och utvecklade SnailDay, en hjälpmedelsapp för personer som behöver påminnelser om dagliga aktiviteter. Min delaktighet var att utveckla backend för det administrativa systemet, där t ex föräldrar och lärare kan konfigurera aktiviteter åt sina barn/elever.

I arbetet med SnailDay använde jag flexboxar för alla ovanstående exempel, men även bra mycket mer avancerade. T ex en tabell-liknande lista med användaruppgifter som kunde visas som visitkort i ett grid-system genom att toggla en klass. När man tänker på att man behövde använda JavaScript för en vanlig sidfot innan flexboxen kom är det svindlande.

Jag är övertygad om att flexboxar är här för att stanna. Och det som vi sett och utvecklat hittills är bara början. Allt eftersom både utvecklare och designers gräver djupare med möjligheterna med flexboxar så kommer vi att se en explosion av nya coola designlösningar.

En bra guide till flexboxar finns här.

Publicerat av Lukas Mattsson

Yogi and developer