Kolla diskutrymme i Unix eller OSX

Så här kollar ni vilka filer och mappar som väger mest i Linux, OSX eller liknande system:

du / | sort -nr > out.txt

Publicerat av Lukas Mattsson

Yogi and developer