Hitta antal filer i undermappar

Som bekant går det att använda ett kommando i terminalen för att se vad som tar plats: du . | sort -nr > out.txt Men det finns också ett kommando för att se antal filer i alla undermappar, för att se vilka mappar som behöver komprimeras. Det är mer komplext, men funkar lika bra i …

Snow Moon Digital Detox

Yoga/gym/löpning varje dag, nya mål varje vecka, spara/investera varje månad och digital detox varje år! Årets digitala detox är till den kommande fullmånen, från 8 till 10 februari. En årlig digital detox på tre dygn har många hälsofördelar. Bland annat förbättras sömnen, du får mer energi, ångest och stress minskar och belöningssystemet återställs till en …