Hitta antal filer i undermappar

Som bekant går det att använda ett kommando i terminalen för att se vad som tar plats:

du . | sort -nr > out.txt

Men det finns också ett kommando för att se antal filer i alla undermappar, för att se vilka mappar som behöver komprimeras. Det är mer komplext, men funkar lika bra i OSX som på Debian Linux.

find . -type d -exec sh -c 'str=$(ls -1 "{}" | wc -l | xargs);echo "$str {}";' \;|sort -nr > out.txt

find är som det låter till för att hitta filer.
-type är en parameter för att i det här fallet arbeta med mappar (d).
-exec är en parameter för att köra ett kommando för varje returnerat värde från find.
sh är för att köra ett kommando, i vanliga fall är det överflödigt då vi redan kör kod via -exec, men behövs i det här fallet för att vi använder pipes (|).
Sedan sätter vi strängen str till det returnerade värdet av ett kommando.
ls -1 är för att lista filerna i varje undermapp med endast filnamnen. När man kör ls för sig skriver man dock vanligen ls -la för att se alla filer med fullständig info.
wc -l är för att räkna rader (antal filer i det här fallet).
xargs är för att ta bort onödiga blanksteg, som trim i php.
echo är för att visa text, i det här fallet har vi variablerna $str som är satt till antal filer, och {} som är sökvägen som returneras av find. Vi behöver siffran först för att kunna sortera.
sort är för att sortera text, i det här fallet vill vi ha den numeriskt avtagande.

Snow Moon Digital Detox

Yoga/gym/löpning varje dag, nya mål varje vecka, spara/investera varje månad och digital detox varje år! Årets digitala detox är till den kommande fullmånen, från 8 till 10 februari.

En årlig digital detox på tre dygn har många hälsofördelar. Bland annat förbättras sömnen, du får mer energi, ångest och stress minskar och belöningssystemet återställs till en naturlig hälsosam nivå. Det minskar risken att fastna i beroenden av alkohol och andra droger.

För att få bra effekt är det viktigt att detoxen är komplett, och inte bara handlar om att t ex inte använda sociala medier. Låt telefon, dator, padda och andra uppkopplade enheter ligga avstängda, utom synhåll om möjligt.

Förbered dig!

För att minska risken att behöva använda telefon eller dator bör du förbereda dig:

  • Se till att alla räkningar är betalda.
  • Betala tillbaks eventuella skulder.
  • Gör upp planer med andra innan detoxen.
  • Skapa ett autosvar på mejlen.
  • Skapa ett meddelande på telefonsvararen om att du har en digital detox.
  • Berätta om dina planer i sociala medier (förhoppningsvis inspirerar du folk)

Using find with grep to find strings in files

Here is how to find files containing a certain string. This works in any system supporting Unix commands, including OSX.

find . -name '*.xml' -exec grep 'string to find' {} \;

Sometimes the files have no line breaks, so you just want to see the filename of the matches. Then you need the -l parameter.

find . -name '*.xml' -exec grep -l 'string to find' {} \;

Svadhyaya

The Svadhyaya niyama means self-study. For me, it’s analyzing that truly matters to you, what gives you energy and inspirations and what drains you. Which people do you feel easy to be around, and which ones are stress sources? Is feeling anxious in that situation an obstacle to overcome or a clear warning about something harmful? And very important: your true self might probably differ from what others expect.

Some things I’ve learned:
☦ People with sense of entitlement sucks.
☦ Running is meditation. Should be outdoors unless it’s a blizzard, on my own, uninterruptible and with good headphones.
☦ A digital detox of two or three days each year feels great, gives energy, creativity and vitality.
☦ Google Calendar is perfect.
☦ Need a focus boost? Phone in silent and Bach (yes, the classical composer) in headphones gets the job done.
☦ The Facebook app is malware.
☦ When physical meetings isn’t possible, e-mail is superior for most work related communication.
☦ Write journals (note to self: you practice yoga every day since Spring 2017 and you post almost every day to the ’Gram, then writing a few lines of text each day should be a piece of cake).
☦ If I’m thirsty, I’m thirsty. The Goddess gifted us with good warning systems, and I prefer to have mine working.

Second season of Creative Playful Yogis

The second season of Creative Playful Yogis is done. I did deliberately choose poses similar to the first season to check progress.

First season

Second season