Kod

Artiklar om Kod.

Using find with grep to find strings in files

Here is how to find files containing a certain string. This works in any system supporting Unix commands, including OSX. find . -name ’*.xml’ -exec grep ’string to find’ {} \; Sometimes the files have no line breaks, so you … Läs mer

Objektorientering i JS

Som i princip alla moderna språk stödjer JavaScript objektorientering. Enligt min mening ska man objektifiera så mycket som möjligt. Det är egentligen inte svårare att köra med objekt än utan, snarare blir koden lättare att överskåda och framförallt lättare att … Läs mer

Sortera om WordPress-poster med sql-hack

Ett snabbt sätt att sortera om WordPress-inlägg: UPDATE wp_posts SET post_date = FROM_UNIXTIME(1274703000-id*3600), post_date_gmt = FROM_UNIXTIME(1274703000-7200-id*3600)

Plocka ut en color range ur en bild

Så här gör man för att plocka ut alla pixlar mellan två godtyckliga värden i ImageMagick. Nedanstående exempel gör alla pixlar mellan 60% och 80% vithet vita, medan resten blir svarta. convert input.png -fx ”(.6<u) && (.8 > u)? 1 … Läs mer

Fler imagemagick-snippor

Konvertera alla cmyk till rgb, jpeg i cmyk tar större plats och funkar inte i IE7: find . -name ’*.jpeg’ -exec mogrify -colorspace RGB {} ; Wipa färgprofiler, kan ta STOR plats find . -name ’*.jpeg’ -exec mogrify -strip {} … Läs mer