Hitta antal filer i undermappar

Som bekant går det att använda ett kommando i terminalen för att se vad som tar plats: du . | sort -nr > out.txt Men det finns också ett kommando för att se antal filer i alla undermappar, för att se vilka mappar som behöver komprimeras. Det är mer komplext, men funkar lika bra i …