Ett litet Facebook-hack

Ett irriterande brist med Facebook är att man inte får någon notifiering ifall någon gillar eller kommenterar en av dina kommentarer på en sida. Och att hitta innehållet som man varit med och diskuterat manuellt blir fort en pina. Och vad finns det egentligen för mening att skriva något som bara NSA i praktiken har …

Objektorientering i JS

Som i princip alla moderna språk stödjer JavaScript objektorientering. Enligt min mening ska man objektifiera så mycket som möjligt. Det är egentligen inte svårare att köra med objekt än utan, snarare blir koden lättare att överskåda och framförallt lättare att fortsätta utveckla senare. Här är ett grundexempel som t ex kan vara en del av …