Tips

Artiklar om Tips.

Kolla diskutrymme i Unix eller OSX

Så här kollar ni vilka filer och mappar som väger mest i Linux, OSX eller liknande system: du / | sort -nr > out.txt

Loopa objekt i JavaScript

Så här loopar ni objekt i JavaScript, ”data” är objektet. for(var key in data) {     if(data.hasOwnProperty(key)) {         // do whatever with key and data[key]     } }

Sök dubbletter med mySQL

Så här söker man efter dubbletter med mySQL: SELECT email, count( * ) FROM `people` GROUP BY email HAVING count( * ) >1 ORDER BY `count(*)` DESC Exemplet gäller dubbletter i fältet ”email” i tabellen ”people”

Ett litet Facebook-hack

Ett irriterande brist med Facebook är att man inte får någon notifiering ifall någon gillar eller kommenterar en av dina kommentarer på en sida. Och att hitta innehållet som man varit med och diskuterat manuellt blir fort en pina. Och … Läs mer

Objektorientering i JS

Som i princip alla moderna språk stödjer JavaScript objektorientering. Enligt min mening ska man objektifiera så mycket som möjligt. Det är egentligen inte svårare att köra med objekt än utan, snarare blir koden lättare att överskåda och framförallt lättare att … Läs mer