Windows

Artiklar om Windows.

Skapa genväg för att mata ut maskinvara

Att mata ut en USB-enhet är egentligen onödigt krångligt. Skapa därför en genväg på skrivbordet med länken: Rundll32 Shell32.dll,Control_RunDLL HotPlug.dll Som ikon finns det en del fina under %SystemRoot%\System32\shell32.dll, annars duger även hotplug.dll