Ett urval av Lukas Mattssons kunder och projekt

Anna Russberg

Anna Russberg

Min delaktighet:

SnailDay

Digital kalender för att underlätta planering av dagliga rutiner.

SnailDay

Min delaktighet: Database engineering, Wordpress theme, Frontend code, Backend code with user management, Custom digital asset management, API for communication with mobile devices and E-commerce integration.

Silvaskog AB

Det handlar om att ta ut en ny riktning: Att varje åtgärd vi gör i skogen leder den mot en mer naturlig struktur och sammansättning. Svårare än så är det inte.

Skog är det som naturlig växer på så gott som all mark. Vill vi något annat så behövs ständiga insatser. Åkrar och betesmarker växer igen med skog så fort vi slutar att bruka dem.

Lübeckmodellen bygger på skogens naturliga förmåga att växa och föryngra sig. En skiktad blandskog, naturligt vegetationstyp och ”minimum interference” är ledord som ger livskraftiga bestånd och god ekonomi.

Silvaskog AB

Min delaktighet:

Utflyktsvägen

När du åker Utflyktsvägen, längs kusten, från Södertälje till Kolmårdens vildmarksområde och djurpark, kommer du att uppleva en unik miljö, med en fantastisk skärgård. Inåt landet möter dig den sörmländska naturen med sitt böljande landskap och sagolika insjöar.

Utflyktsvägen

Min delaktighet: Google Maps API, Php, mySQL, design, administrationsgränssnitt

Lars Holm Tapetserarverkstad AB

Kontoret och konferensrummet blev nymålade. Men de stoppade möblerna är lika slitna och smutsiga som förut…

Så behöver det inte vara, eller hur?

Lars Holm Tapetserarverkstad AB

Min delaktighet: Wordpress, tema