SnailDay, flexboxar och framtidens webb

Om svaret är ”flexbox” så har du ställt en bra fråga. I över ett decennium har webbutvecklare på klientsidan brottats med till synes enkla designproblem som varit onödigt komplicerade. T ex vertikal centrering, kolumnlayouter där alla kolumner får höjd efter den med längst innehåll, sidfot som ligger fixerad vid botten men som skrollar om sidan …