Using find with grep to find strings in files

Here is how to find files containing a certain string. This works in any system supporting Unix commands, including OSX. find . -name ’*.xml’ -exec grep ’string to find’ {} \; Sometimes the files have no line breaks, so you just want to see the filename of the matches. Then you need the -l parameter. …

Skala om alla bilder i en mapp

Med ett bra CMS är det en självklarhet att man kan ladda upp bilder med i princip vilken upplösning som helst, och att dom skalas ner till lämplig storlek. Men om man har många högupplösta bilder kommer man inte ifrån stora krav på utrymme och ökade krav på cpu och minne vid omskalning. Därför kan …