Kan inte ladda upp bilder i WordPress

Möjligheten att ha flera sajter kopplade till samma WordPress-installation är en fin möjlighet i 3.0 och senare. Men om sajterna har olika domännamn kan det bli problem med att ladda upp bilder. Det spelar ingen roll om man kör Flash-uppladdaren eller den vanliga, och det är inte temats fel. Symptomet är Warning: Invalid argument supplied […]

Attackerad av banditer från finditnow.osa.pl

Den nya skurksajten finditnow.osa.pl är ett gissel för utvecklare. Genom att utnyttja buggar i äldre versioner av php och i vissa fall XSS injiceras en kodrad i en viktig fil, som t ex wp-config.php om man kör WordPress. Kodraden är maskerad med base64, men så här ser den ut om man avkodar den. error_reporting(0); $nccv=headers_sent(); […]

Misslyckad uppdatering av WordPress

Ibland misslyckas uppdateringen av WordPress, och man får meddelandet ”Du har inte tillräcklig behörighet för att få tillgång till denna sida.” efter inloggning. Problemet beror inte på korrupt databas. Så här löste jag det. Ändra i /wp-config.php och lägga till fyra rader. Ändra i /wp-content/languages/sv_SE.php och sätt $wp_default_secret_key till något av värdena som du fick […]