Silvaskog AB

Det handlar om att ta ut en ny riktning: Att varje åtgärd vi gör i skogen leder den mot en mer naturlig struktur och sammansättning. Svårare än så är det inte.

Skog är det som naturlig växer på så gott som all mark. Vill vi något annat så behövs ständiga insatser. Åkrar och betesmarker växer igen med skog så fort vi slutar att bruka dem.

Lübeckmodellen bygger på skogens naturliga förmåga att växa och föryngra sig. En skiktad blandskog, naturligt vegetationstyp och ”minimum interference” är ledord som ger livskraftiga bestånd och god ekonomi.

Publicerat av Lukas Mattsson

Yogi and developer