Phpfeed.ru – rssnews.ws-viruset har muterat

Phpfeed är ett virus som infekterar webbplatser. Symptom är phpfiler av storleken 1468 bytes i så gott som alla mappar. Filnamnen är fyra till sex slumpmässiga siffror med filändelse, ex 19451.php. Koden är delvis obfuskerad, och kommer att skicka förfrågningar till webbplatserna http://ads.phpfeed.ru och http://71.phpfeed.ru vid körning. Symptom The file ”typo3conf/l10n/se/context_help/se.locallang_csh_ttcontent.xml” is no TYPO3 language …