En köpfri dag i morgon

I morgon är det en köpfri dag. Själv ser jag dagen som en manifestation för negativ ekonomisk frihet. Men vad är då negativ ekonomisk frihet? Förutom att skilja på social och ekonomisk frihet bör man skilja på positiv och negativ frihet. ”Negativ” betyder i det här fallet inte ”dålig” eller ”frånvarande”, utan syftar på frihet …