Variabeltilldelning i typoscript

LOAD_REGISTER kan användas när man vill tilldela ett värde som ”bara borde gå” i TypoScript. T ex när man har ett objekt av typen TEXT eller COA och behöver dess värde som en sträng. T ex så funkar det inte att skriva stdWrap.if.isFalse = temp.seasons om du vill att det aktuella objektet bara ska visas …

Slumpad bild från mapp

För att få slumpmässig bild från mapp är det tillägget cc_random_image (2.0.0) som gäller, mer pålitligt än wag_randomimage (1.3.1) Skriv följande i constants: random_path = fileadmin/bilder/vinjetter/ och följande i setup: temp.randomImg = USER_INT temp.randomImg { userFunc = tx_ccrandomimage_pi1->main path = {$random_path} fileExt = jpg,jpeg,gif,png renderObj = COA renderObj { 10 = IMAGE 10.file = ###FILE_1### …