City of WordPress

City of WordPress är ett WordPress-plugin för att visa din City of Heroes-karaktär som en widget. Pluginet hämtar data från tjänsten City Info Tracker. Konfigurationen sker från widget-panelen och består i att ange CIT-nyckeln som du hittar på cit.cohtitan.com/manage/feeds och en lista där man väljer vilken hjälte som ska visas som standard. Pluginet stödjer även …

Nej, det är inte över än

I lördags skulle Uppryckandet (the Rapture) inträffa, då de rättrogna kristna förs till himlen. Dessutom skulle kraftiga jordbävningar drabba hela jorden. Ännu en profetia som slog fel? Ja, fast vem har sagt att Uppryckandet går på en dag? Till att börja med får vi definiera himlen. Enligt Jesaja 30:26 lyser solen 49 gånger kraftigare i …