Table ’mysql.servers’ doesn’t exist

Om mysql inte funkar som den ska kan det vara bra att kolla loggen. Om följande text visas kan det bero på att du uppgraderat mysql och behöver fixa tabellerna: [ERROR] Can’t open and lock privilege tables: Table ’mysql.servers’ doesn’t exist Skriv följande kommando i terminalen som root-användare: mysql_upgrade –user root -p så ska det …

Oåtkomliga sidor i Typo3-backend

Ibland kan det hända att backend-användare (icke admin) i typo3 inte kommer åt vissa sidor. Det kan bero på att backend användargrupp råkat bli 0. I så fall är i regel flera andra sidor påverkade. För att se vilka kör man följande SQL i phpmyadmin. SELECT uid, title FROM `pages` WHERE perms_groupid = 0 AND …