Homeland Security: Don’t divide by zero!

atomicblasthttp://www.sans.org/top25errors/ listas dom 25 allvarligaste säkerhetsproblemen. Förutom välkända risker som SQL-injektioner finns det mer exotiska risker som är lättare att missa. Bland annat kategorin ”Incorrect calculations”, där division med noll ingår.

P-taggar och externa länkar som mystiskt försvinner i fronend

Om man använder ett omoget typo3-tillägg så kan det hända att text från RTE inte visas som den ska i frontend. P-taggar och radbrytningar ignoreras och externa länkar vägrar att visas. Om man kollar källkoden kan man se att link-taggar finns där a-taggarna borde vara.

Det beror på att tillägget hämtar innehållet från databasen utan att processa det. Ungefär som att servera en rå kycklingfilé utan att tillaga den 🙂

Hur som helst löser man det genom att köra den råa texten med följande kod
'<p>'.$this->pi_RTEcssText($text).'</p>';

Oåtkomliga sidor i Typo3-backend

Ibland kan det hända att backend-användare (icke admin) i typo3 inte kommer åt vissa sidor. Det kan bero på att backend användargrupp råkat bli 0. I så fall är i regel flera andra sidor påverkade. För att se vilka kör man följande SQL i phpmyadmin.

SELECT uid, title
FROM `pages`
WHERE perms_groupid = 0
AND deleted = 0

Gör backup med ett högerklick

Tänk dig att man med ett högerklick kan skapa en säkerhetskopia av en fil direkt i utforskaren, så att en kopia av filen sparas i en mapp med dagens datum. Dessutom sparas den mappstruktur som behövs så att man med en enkel operation kan kopiera tillbaka filen till rätt plats.

Det enda man behöver installera är Perl. Går enklast att ladda ner från activestate.com

Skapa sedan filen backup.pl med följande innehåll.

#!/usr/bin/perl -w
use File::Copy;

# settings
$backup_root = 'G:Backup';
$resolution = 86400;

# make date
$tstamp = int(time/$resolution) * $resolution;
($thissec,$thismin,$thishour,$mday,$mon,$thisyear,$t,$t,$t) = localtime($tstamp);
$thisyear += 1900;
$datename = "$thisyear-$mon-$mday";

# make path
$file = $ARGV[0];
@path = split /[\/:]+/, $file;
unshift @path, $datename;
chdir $backup_root;
$last_file = pop @path;

# file system
foreach $name (@path) {
	unless(-e $name) {
		mkdir $name or die "Dir creation failed $!";
	}
	chdir $name;
}
if(-d $file) {
	copy($file, $last_file) or die "Can't copy dir '$file': $!";
}
else {
	copy("$file", $last_file) or die "Can't copy file '$file': $!";
}

Parametern $backup_root kan modifieras efter önskemål.

Dessvärre ser inte Windows XP perl-filer som äkta körbara filer (exe, bat, com m fl), vilket behövs för att kunna starta filerna från högerklicksmenyer. För att ordna det skapar man en bat-fil som med innehållet backup.pl "%*" och lägger den i samma mapp som backup.pl.

Slutligen behöver man ändra själva högerklicksmenyn mha regedit.

  1. Gå till HKEY_CLASSES_ROOT/*.
  2. Skapa nyckeln (ser ut som en mapp) ”shell” om den inte redan finns.
  3. Skapa en undernyckel och döp den till ”Backup”. I standardfältet skriver du ”Säkerhetskopiera”
  4. Skapa en undernyckel till Backup och döp den till ”command”. I standardfältet skriver du c:pathtostuffbackup.bat %1 %2

Om du gjort rätt ska det funka omedelbart. Kolla för säkerhets skull att det funkar. Om det strular lägger man till kommandot pause i bat-filen för att se eventuella felmeddelanden.

Nu laddar jag för en vit jul

Nästan alla vill vi ha en vit jul. Snö till jul är minst lika viktigt som solsken till midsommar. Som vi vet kommer dock chansen för snötäcke att minska betydligt för varje grad som medeltemperaturen ökar. Sveriges medeltemperatur ökar dessutom snabbare än den globala – 1,2-1,4 grader mot ca 0,7 globalt. År 2100 kommer den globala temperaturen att vara 2-6 grader varmare, beroende på hur vi hanterar klimatutmaningen.

Så gott som varje år har julhandeln slagit rekord. Trevligt för handeln, men produktionen och transporterna av alla prylar ger ett kännbart ekologiskt fotavtryck. På längre sikt riskerar faktiskt julhandeln att minska chansen för en vit jul. Åtminstone vid en kombination av dagens komposition och önskade ökningstakt.

Man har tidigare trott att vi skulle gå mot en ny istid pga partikelutsläppen och att förtunning av ozonlagret skulle orsaka en global ekologisk katastrof. Att så inte har hänt beror inte på att miljörörelsen hade fel, utan på att vi insåg allvaret och gjorde något åt problemen. Vi behövde inte ge upp vår frihet och välstånd, tvärtom så hade vi nog haft verken eller om ex ozonlagret hade pajat.

På längre sikt är global uppvärmning lika illa som ”global dimming” eller en UV-katastrof, så det är självklart att vi gör något åt det. Om det finns något som är värre än att köra stadsjeep och dumpa avfall i Östersjön så är det att ge upp. Man kan minska sin konsumtion, välja bort produkter med dålig hållbarhet, inspirera andra, investera i miljövänlig teknik, cykla till jobbet, byta bort fossila bränslen mot kärnkraft och förnyelsebart, välja klimatsmarta julklappar, forska, kanalisera sitt teknikintresse på miljöteknik, ja det finns ett stort smörgåsbord av åtgärder som det bara är att välja och vraka bland, och kombinera efter önskemål.

Ta gärna en titt på www.envitjul.se och låt dig inspireras av sköna miljömedvetna idéer på julklappar!