”Putinjugend” orsak till struligt Facebook?

Märkte ni att Facebook och Twitter strulade igår? Anledning var en politiskt motiverad DDoS/spam-attack i syfte att tysta en georgisk bloggare. Precis som vid vilken terroristattack som helst blev det en stor oavsiktlig förrödelse.

”Putinjugend” är en benämning på den hårdföra kärna av hjärntvättade ryska ultranationalister som tidigare utfört DDoS-attacker i politiskt syfte. Hårdföra demagoger inom Putinjugend dyrkar Stalin som en kraftfull ledare.

Dagens internetuppkopplingar har sen jag började använda Internet fått en prestandaförbättring på mer än 1000 gånger. Den teoretiska prestandan är rena rama science fiction jämfört med hur det var för drygt tio år sedan. Det är djupt tragiskt att spammare och terrorister ska få göra internet lika slött som en blind hund med diskbråck.

Skala om alla bilder i en mapp

Med ett bra CMS är det en självklarhet att man kan ladda upp bilder med i princip vilken upplösning som helst, och att dom skalas ner till lämplig storlek. Men om man har många högupplösta bilder kommer man inte ifrån stora krav på utrymme och ökade krav på cpu och minne vid omskalning.
Därför kan det vara lämpligt med ett kommando som låt säga skalar om alla jpg-filer större än 1000k till högst 1280×1024, alltså skala inte upp bilder med lägre upplösning.

Kör följande kommando i rotmappen för innehåll (fileadmin om man kör Typo3)

find . -name '*.jpg' -size +1000k -exec mogrify -resize '1280x1024>' {} ;

Upprepa för andra filtillägg, inklusive versalvarianter.